Number of the records: 1  

marketing

 1. Topical termmarketing
  See also interní marketing
  prodej
  (Narrower term) cílený marketing
  (Narrower term) demarketing
  (Narrower term) doprovodné služby
  (Narrower term) event marketing
  (Narrower term) guerilla marketing
  (Narrower term) interkulturní marketing
  (Narrower term) internetový marketing
  (Narrower term) krizový marketing
  (Narrower term) marketing inovací
  (Narrower term) marketingová komunikace
  (Narrower term) marketingový audit
  (Narrower term) marketingový management
  (Narrower term) marketingový výzkum
  (Narrower term) mezinárodní marketing
  (Narrower term) mobil marketing
  (Narrower term) neuromarketing
  (Narrower term) personální marketing
  (Narrower term) portfoliová analýza
  (Narrower term) průmyslový marketing
  (Narrower term) přímý marketing
  (Narrower term) segmentace trhu
  (Narrower term) sociální marketing
  (Narrower term) sportovní marketing
  (Narrower term) strategický marketing
  (Narrower term) telemarketing
  (Narrower term) testování výrobků
  (Narrower term) zdravotnický marketing
  (Narrower term) zelený marketing
  Linking entrymarketing
  Conspect339 - Obchod
  658 - Řízení a správa podniku
  UDC339.138 - trh
  658.8 - podnik
  FileVěcné téma
  References (19) - Věcné téma
  (66) - Knihy
  (2) - Články
  subject heading

  subject heading