Number of the records: 1  

biochemie

 1. Topical termbiochemie
  Other termfyziologická chemie
  biologická chemie
  See also biochemici
  biochemická analýza
  biochemické inženýrství
  biochemičky
  biosyntéza (biochemie)
  metabolismus
  molekulární biotechnologie
  molekulární farmakologie
  organická fotochemie
  Narrower term: analytická biochemie
  Narrower term: aplikovaná biochemie
  Narrower term: bioanorganická chemie
  Narrower term: biochemické procesy
  Narrower term: biochemické reakce
  Narrower term: biochemie rostlin
  Narrower term: bioenergetika
  Narrower term: biofyzikální chemie
  Narrower term: bioorganická chemie
  Narrower term: biopolymery
  Narrower term: chemie přírodních látek
  Narrower term: chemotaxonomie
  Narrower term: cytochemie
  Narrower term: environmentální biochemie
  Narrower term: enzymologie
  Narrower term: farmaceutická biochemie
  Narrower term: fotobiochemie
  Narrower term: histochemie
  Narrower term: imunochemie
  Narrower term: klinická biochemie
  Narrower term: kvantová biochemie
  Narrower term: lékařská biochemie
  Narrower term: molekulární biochemie
  Narrower term: obecná biochemie
  Narrower term: patologická biochemie
  Narrower term: potravinářská biochemie
  Narrower term: veterinární biochemie
  Narrower term: xenobiochemie
  Broader term: chemie
  Linking entrybiochemistry
  Conspect577 - Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika
  UDC577.1
  FileVěcné téma
  References (1) - Osoby
  (10) - Věcné téma
  (7) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1