Number of the records: 1  

třicetiletá válka (1618-1648)

 1. Topical termtřicetiletá válka (1618-1648)
  Other termválka třicetiletá (1618-1648)
  See also Mikulovský mír (1622)
  Vestfálský mír (1648)
  Pražský mír (1635)
  Narrower term: dánská válka (1625-1629)
  Narrower term: obléhání Bredy (1624-1625 : Breda, Nizozemsko)
  Narrower term: česko-falcká válka (1618-1623)
  Narrower term: švédsko-francouzská válka (1635-1648)
  Narrower term: švédská válka (1630-1635)
  Linking entryThirty Years' War (1618-1648)
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
  Conspect94(4) - Dějiny Evropy
  355/359 - Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly
  UDC94(4)"1618/1648" - dějiny
  355.48(4)"1618/1648" - vojenství
  NoteVálka v Evropě v letech 1618-1648, vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím; další příčinou války byl boj evropských zemí o politickou nadvládu. Vedla k vyčerpání všech válčících stran a skončila uzavřením Vestfálského míru.
  FileVěcné téma
  References (4) - Věcné téma
  (1) - Brožury
  (36) - Knihy
  (2) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1