Basket

  Untick selected:   0
  1.  

    Matematika : příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / [zpracovala] Jindra Petáková . Praha : Prometheus, c1998 . 287 s . ISBN 978-80-7196-099-7 : . [1, currently available 0]
    N49242; 51 (PET)
    Matematika

    book