Basket

  Untick selected:   0
  1. "... ve společné svaté práci, pro mír, slušnost a svobodu..." : Marie Schmolková a mizející hrdinky velkých příběhů / autor: Anna Hájková, Martin Šmok ; foto: Národní archiv .
    In: Dějiny a současnost. ISSN 0418-5129. 2020. Roč. 42, č. 8 (2020), s. 34-37 .
    54015/d
    article

    article