Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameHorák, Pavel, 1983-
  Biographical NoteNarodil se r. 1983. PhDr. et Mgr., Ph.D., novinář a pracovník Ústavu českých dějin FF UK. Zaměřuje se na československé dějiny 20. století.
  FilePersonal names and family names file
  References (4) - Knihy
  (1) - Articles
  person

  person