Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical termnebeská tělesa
  Other termkosmická tělesa
  vesmírná tělesa
  nebeské objekty
  vesmírné objekty
  kosmické objekty
  tělesa nebeská
  tělesa kosmická
  tělesa vesmírná
  objekty nebeské
  objekty vesmírné
  objekty kosmické
  See also astrofotografie
  kosmonyma
  sférická astronomie
  (Narrower term) hvězdy
  (Narrower term) komety
  (Narrower term) kvasary
  (Narrower term) meteority
  (Narrower term) planety
  (Narrower term) satelity planet
  (Narrower term) černé díry
  (Broader term) vesmír
  FileSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading