Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical termmanželky osobností
  Other termmanželky významných mužů
  See also (Narrower term) manželky cizinců
  (Narrower term) manželky diplomatů
  (Narrower term) manželky kazatelů
  (Narrower term) manželky námořníků
  (Narrower term) manželky panovníků
  (Narrower term) manželky podnikatelů
  (Narrower term) manželky politiků
  (Narrower term) manželky prezidentů
  (Narrower term) manželky spisovatelů
  (Narrower term) manželky umělců
  (Narrower term) manželky vojáků
  (Narrower term) manželky vědců
  (Narrower term) manželky zločinců
  (Broader term) osobnosti
  (Broader term) významní muži
  FileSubject terms file
  References (12) - Subject terms file
  (16) - Knihy
  (19) - Articles
  subject heading

  subject heading