Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical termvýživa člověka
  See also acidobazická rovnováha
  dehydratace organismu
  hlad
  hladovění
  hygiena výživy
  jídlo
  metabolismus
  podvýživa
  poruchy výživy
  poživatiny
  výživový stav organismu
  (Narrower term) dietetika
  (Narrower term) klinická výživa
  (Narrower term) makrobiotika
  (Narrower term) malnutrice
  (Narrower term) nutriční epidemiologie
  (Narrower term) nutriční hodnota potravin
  (Narrower term) nutriční terapie
  (Narrower term) nutriční toxikologie
  (Narrower term) vegetariánství
  (Narrower term) výživa dětí
  (Narrower term) zdravá výživa
  (Broader term) fyziologie člověka
  FileSubject terms file
  References (41) - Personal names and family names file
  (19) - Subject terms file
  (68) - Knihy
  (3) - Articles
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading