Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical termděti se zdravotním postižením
  Other termzdravotně postižené děti
  děti zdravotně postižené
  děti s postižením
  handicapované děti
  hendikepované děti
  postižené děti
  děti handicapované
  děti s handicapem
  děti hendikepované
  děti s hendikepem
  děti postižené
  See also mládež se zdravotním postižením
  nemocné děti
  rodiny s dětmi s postižením
  speciálně pedagogická centra
  (Narrower term) děti s kombinovaným postižením
  (Narrower term) děti s mentálním postižením
  (Narrower term) děti s tělesným postižením
  (Narrower term) děti s vadami řeči
  (Narrower term) děti se sluchovým postižením
  (Narrower term) děti se zrakovým postižením
  (Broader term) děti
  (Broader term) osoby se zdravotním postižením
  FileSubject terms file
  References (1) - Personal names and family names file
  (10) - Subject terms file
  (35) - Knihy
  (4) - Articles
  subject heading

  subject heading