Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Zdroje: KJM (Kobližná 4) - Autority
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kjm_us_auth 1000441160 t150a^"
 1. Věcné témaděti
  Viz též chlapci
  dívky
  dětská práce
  dětství
  lidský plod
  matky a děti
  myšlení dítěte
  nemoci u dětí
  práva dětí
  psychologie dítěte
  péče o dítě
  péče o děti
  rodičovství
  sociologie dětství
  turistika s dětmi
  vývoj dítěte
  zdraví a hygiena dětí
  (Uzší termín) adoptované děti
  (Uzší termín) arabské děti
  (Uzší termín) batolata
  (Uzší termín) chudé děti
  (Uzší termín) deprivované děti
  (Uzší termín) duhové děti
  (Uzší termín) děti a mládež
  (Uzší termín) děti cizinců
  (Uzší termín) děti imigrantů
  (Uzší termín) děti předškolního věku
  (Uzší termín) děti reemigrantů
  (Uzší termín) děti rozvedených rodičů
  (Uzší termín) děti se sociálním znevýhodněním
  (Uzší termín) děti se zdravotním postižením
  (Uzší termín) děti ulice
  (Uzší termín) děti uprchlíků
  (Uzší termín) děti školního věku
  (Uzší termín) indigové děti
  (Uzší termín) kojenci
  (Uzší termín) křišťálové děti
  (Uzší termín) nechtěné děti
  (Uzší termín) nedonošené děti
  (Uzší termín) nemanželské děti
  (Uzší termín) nemocné děti
  (Uzší termín) nevlastní děti
  (Uzší termín) novorozenci
  (Uzší termín) obézní děti
  (Uzší termín) ohrožené děti
  (Uzší termín) opuštěné děti
  (Uzší termín) problémové děti
  (Uzší termín) romské děti
  (Uzší termín) sexuálně zneužívané děti
  (Uzší termín) sirotci
  (Uzší termín) talentované děti
  (Uzší termín) týrané děti
  (Uzší termín) vlčí děti
  (Uzší termín) vícerčata
  (Uzší termín) zanedbávané děti
  (Uzší termín) černošské děti
  (Uzší termín) židovské děti
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (3) - Soubor autorit osobních jmen
  (49) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Hudebniny
  (5) - Brožury
  (278) - Knihy
  (9) - Články
  (1) - xecd
  (2) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (1) - Zvukové knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Věcné témaděti s mentálním postižením
  Jiný termínmentálně postižené děti
  mentálně retardované děti
  Viz též mentální retardace
  mládež s mentálním postižením
  pomocné školy
  (Uzší termín) děti s autismem
  (Širší termín) děti se zdravotním postižením
  (Širší termín) osoby s mentálním postižením
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (4) - Soubor předmětových hesel
  (14) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Věcné témaděti s tělesným postižením
  Jiný termíntělesně postižené děti
  děti tělesně postižené
  Viz též (Širší termín) děti se zdravotním postižením
  (Širší termín) osoby s tělesným postižením
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Věcné témaděti s vadami řeči
  Jiný termínděti s poruchami řeči
  Viz též logopedická prevence
  logopedie
  (Širší termín) děti se zdravotním postižením
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (3) - Soubor předmětových hesel
  (22) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Věcné témaděti se sluchovým postižením
  Jiný termínsluchově postižené děti
  děti sluchově postižené
  Viz též hluchoslepé děti
  (Uzší termín) neslyšící děti
  (Širší termín) děti se zdravotním postižením
  (Širší termín) osoby se sluchovým postižením
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (3) - Soubor předmětových hesel
  (8) - Knihy
  (1) - Články
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Věcné témaděti se zrakovým postižením
  Jiný termínzrakově postižené děti
  děti zrakově postižené
  Viz též hluchoslepé děti
  (Uzší termín) nevidomé děti
  (Uzší termín) slabozraké děti
  (Širší termín) děti se zdravotním postižením
  (Širší termín) osoby se zrakovým postižením
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (2) - Soubor předmětových hesel
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Věcné témamládež se zdravotním postižením
  Jiný termínzdravotně postižená mládež
  mládež zdravotně postižená
  Viz též děti se zdravotním postižením
  (Uzší termín) mládež s mentálním postižením
  (Širší termín) mládež
  (Širší termín) osoby se zdravotním postižením
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Věcné témanemocné děti
  Jiný termínděti nemocné
  Viz též děti se zdravotním postižením
  herní specialisté
  obézní děti
  (Uzší termín) HIV pozitivní děti
  (Uzší termín) hospitalizované děti
  (Širší termín) děti
  (Širší termín) nemocní
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (6) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Knihy
  (1) - CD
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Věcné témaosoby se zdravotním postižením
  Jiný termínzdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  Viz též Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  asistenční technologie
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  osobní autonomie
  psychologie handicapu
  somatopedie
  speciální andragogika
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  (Uzší termín) autoři se zdravotním postižením
  (Uzší termín) balbutici
  (Uzší termín) děti se zdravotním postižením
  (Uzší termín) mládež se zdravotním postižením
  (Uzší termín) osoby s kombinovaným postižením
  (Uzší termín) osoby s mentálním postižením
  (Uzší termín) osoby s tělesným postižením
  (Uzší termín) osoby se sluchovým postižením
  (Uzší termín) osoby se zrakovým postižením
  (Uzší termín) sportovci se zdravotním postižením
  (Uzší termín) sportovkyně se zdravotním postižením
  (Uzší termín) umělci se zdravotním postižením
  (Širší termín) osoby se specifickými potřebami
  (Širší termín) sociálně ohrožené skupiny
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (23) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Brožury
  (20) - Knihy
  (9) - Články
  (2) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (3) - Zvukové knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Věcné témarodiny s dětmi s postižením
  Jiný termínrodiny s postiženými dětmi
  rodiny se zdravotně postiženými dětmi
  rodiny s handicapovanými dětmi
  rodiny s hendikepovanými dětmi
  rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  Viz též děti se zdravotním postižením
  raná péče
  (Širší termín) rodiny s dětmi
  SouborSoubor předmětových hesel
  Odkazy (2) - Soubor předmětových hesel
  (13) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo