Počet záznamů: 1  

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

  1. PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie. 2. přepracované a aktualizované vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 471 stran. ISBN 978-80-7380-783-2.

Počet záznamů: 1