Počet záznamů: 1  

Základy marketingu

  1. KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada, 2018. 285 stran. ISBN 978-80-247-5869-5.