Počet záznamů: 1  

Smluvní právo

  1. NOVOTNÝ, Petr et al. Smluvní právo. 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 232 stran. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0609-7.

Počet záznamů: 1