Počet záznamů: 1  

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích

  1. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. II. díl, I. svazek, Řeholní kanovníci. 1. vyd. Praha : Libri, 2003. 163 s. ISBN 80-7277-086-1.

Počet záznamů: 1