Počet záznamů: 1  

Lužní les v Dyjsko-moravské nivě

  1. Lužní

    Lužní les v Dyjsko-moravské nivě / k tisku připravili Michal Hrib, Emil Kordiovský ; recenzoval Antonín Buček. -- Břeclav : Moraviapress ve spolupráci s Lesy České republiky, Moravskými naftovými doly a Povodím Moravy, 2004. -- 591 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány ; 23 cm. -- Obsahuje bibliografie. -- ISBN : 80-86181-68-5 (váz.) : Kč 300.00.
    I. Hrib, Michal, 1971- II. Kordiovský, Emil, 1942- III. Buček, Antonín, 1942-2018 IV. Lesy České republiky (firma) V. Moravské naftové doly VI. Povodí Moravy (firma)


    nivní biotopy - Česko * údolní nivy - Česko * lužní lesy - Česko * flóra - Česko * fauna - Česko * Dyje (Česko a Rakousko : řeka : oblast) - přírodní poměry * Morava (řeka : oblast) - přírodní poměry * Morava jižní (Česko) - přírodní poměry * sborníky
    574.2(285.33) * 581.526.33(23.046) * 581.526.33:630 * 630.26 * 581.9 * 591.9 * 502.2 * (437.32-13) * (437.322) * (082)