Počet záznamů: 1  

Biblické příběhy

  1. Olbracht, Ivan, 1882-1952

    Biblické příběhy : Starý zákon pro mládež / Ivan Olbracht ; ilustroval Gustav Doré. -- 7. vydání v Albatrosu. -- V Praze : Albatros, 2021. -- 119 stran : ilustrace ; 30 cm. -- Vysvětlivky. -- Obsahuje: O stvoření světa a člověka -- Adam a Eva -- Vražda Kainova -- O potopě světa -- Stavění věže a zmatení jazyků -- O zničení Sodomy a Gomory -- O velké poslušnosti -- Prvorozenství za misku čočky prodané -- Příběh Josefův -- Mojžíš -- Desatero Božích přikázání -- Lid nestatečný -- Mojžíšova smrt -- Dobytí Jericha -- Tři sta mužů statečných více než třicet tisíc -- Těžká oběť -- O Samsonovi -- David a Goliáš -- Saulova nenávist -- Král David zpívá žalmy -- Davidův hřích -- Trest Davidův -- O moudrosti Šalamounově -- Judit -- Jonáš a ryba -- Do zajetí babylónského -- V zajetí -- Hodokvas Belsazarův -- Královna Ester -- Návrat do Jeruzaléma. -- Anotace: Příběhy zobrazující život a historii židovského národa. Autor pro mládež upravil Bibli a převyprávěl starozákonní děje o stvoření světa, Adamovi a Evě, o Mojžíšovi, o potopě, babylonském zajetí, o Davidovi a Goliášovi a mnohé další, krásným slovem dal nahlédnout do moudrosti a poselství příběhů "knihy knih". -- Pro čtenáře od 10 let. -- ISBN : 978-80-00-06326-3 (vázáno) : Kč 299.00.
    I. Doré, Gustave, 1832-1883 II. Bible. Starý zákon


    Bible. Starý zákon * biblické příběhy * biblické parafráze * česká literatura pro mládež * náboženské příběhy * publikace pro mládež
    821.162.3-32 * 27-23/-28 * 821-93

Počet záznamů: 1