Počet záznamů: 1  

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

  1. Havel, Dalibor, 1972-

    Počátky latinské písemné kultury v českých zemích : nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě / Dalibor Havel. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018. -- 534 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 22 x 23 cm. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 479). -- V prelimináriích uvedeno logo internetového knihkupectví Masarykovy univerzity: Munipress. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky. -- Abstrakt: Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově; ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec. Z tohoto hlediska jde o téma s velkým metodickým potenciálem, u něhož lze očekávat, že se stane inspirací pro analogické práce s fragmentárními rukopisnými prameny mladšího středověku. -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-210-8918-1 (brožováno) : Kč 701.00.

    9.-12. století * středověké rukopisy - Česko - 9.-12. století * fragmenty rukopisů - Česko - 9.-12. století * latinské rukopisy - Česko - 9.-12. století * pergamenové rukopisy - Česko - 9.-12. století * latinské písmo - Česko - 9.-12. století * skriptoria - Česko - 9.-12. století * paleografie * monografie * katalogy
    091"04/14" * 091-021.332 * 091(=124) * 091.2 * 003.343/.344 * 7.022.82.071.3 * 003.072 * (437.3) * (048.8) * (083.82)

Počet záznamů: 1