Počet záznamů: 1  

Zvukoprostor, prostorozvuk

  1. Rataj, Michal, 1975-

    Zvukoprostor, prostorozvuk / Michal Rataj, Slavomír Hořínka, Jan Trojan, Tomáš Dvořák. -- Vydání první. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2018. -- 241 stran : ilustrace, faksimile, noty, plány ; 24 cm. -- Název z obálky. -- Poznámky pod čarou. -- Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a diskografie. -- Obsahuje: O zvuku, který se hýbe v nás i kolem nás / Michal Rataj -- Hudba v prostoru, prostor v hudbě / Slavomír Hořínka -- Reproduktor jako hudební nástroj a orchestrace prostoru / Michal Rataj -- 2018: Augmentace zvukové reality / Jan Trojan -- Od poslechu k odposlechu / Tomáš Dvořák. -- Anglické resumé. -- Hřbetní název: Zvukoprostor - prostorozvuk. -- ISBN : 978-80-7331-485-9 (brožováno) : Kč 229.00.
    I. Hořínka, Slavomír, 1980- II. Trojan, Jan, 1982- III. Dvořák, Tomáš, 1975- IV. Akademie múzických umění v Praze


    prostorová akustika * hudební akustika * prostorové vnímání zvuku * zpracování zvuku * vnímání hudby * ambientní hudba * elektronická hudba * kolektivní monografie
    681.84 * 159.937.52:534.88 * 534.84 * 781.1 * 78:159.932 * 78-028.77 * 789.983 * (048.8:082)

Počet záznamů: 1