Počet záznamů: 1  

Anglická gramatika

 1. Kuzmová, Alena, 1956-

  Anglická gramatika [elektronický zdroj] : interaktivní CD / Alena Kuzmová. -- data (1573 souborů : 75,4 MB), 2 adresáře (10 souborů : 20,2 kB). -- Brno : Edika, c2013. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev., zvuk. ; 12 cm. -- (Jazyky, Učebnice) (Compact Disc Data Storage). -- Název z etikety. -- CD nahráno ve Studiu 22. -- Vydáno ve společnosti Albatros Media. -- Anglický hlas: Alex Packer. -- Anotace: CD-ROM, který je přílohou ke knize, obsahuje řadu interaktivních cvičení ke každé lekci, ať již písemných, mluvených nebo kombinovaných. Uživatel má tak možnost nabyté vědomosti prakticky procvičovat a utužovat. CD-ROM nabízí úkoly na určení správných tvarů, cvičení pro výběr a doplnění významově vhodných slov, volby z více možných odpovědí, úlohy pro sestavení co nejlepšího slovosledu atd. Každé z cvičení či testu jsou doplněny hlasem rodilého mluvčího tak, abyste si zafixovali správnou výslovnost. -- ISBN : Kč 100.00.
  In: Příloha k :. -- Anglická gramatika s cvičebními texty a klíčem.
  I. Packer, Alexander


  angličtina * mluvnice * jazykověda * germánské jazyky * slovní zásoba * větné členy * slovní druhy * slovesa * časy * vedlejší věty * souvětí * praktická cvičení * cvičební texty * dvojjazyčná vydání * anglické texty * učebnice * CD-ROM
  811.111 * 81'36
Počet záznamů: 1