Počet záznamů: 1  

Já, Claudius

  1. Graves, Robert, 1895-1985

    Já, Claudius [zvukový záznam] / [Robert Graves] ; [překlad Alena Jindrová-Špilarová] ; [dramatizace Jaroslava Strejčková a Jan Strejček] ; [produkce Saša Vebrová, Bohdana Pfannová]. -- Praha : Radioservis, p2011. -- 1 zvuková deska (315:39) : digital ; 12 cm. -- (Zlatý fond Českého rozhlasu). -- Přeloženo z angličtiny. -- Jméno autora z obalu. -- Původní fonogram p1999 Český rozhlas. -- Kompaktní deska. -- Formát MP3. -- Autor scénické hudby Hanuš Bartoň. -- Průvodní slovo Markéta Jahodová, Saša Ve brová. -- Obsahuje: Úvod, Sibyllino proroctví (7:44) -- Claudius představuje svou rodinu (5:59) -- Drusův dopis Tiberiovi (5:42) -- Rozhovor Medullina s Augustem, Claudiova první láska Camilla (8:53) -- Další zásnuby, posměch hostů (6:10) -- Claudiův příběh, pravda o jeho babičce L ivii, setkání s Pollionem Asiniem (10:56) -- Manželství s Plautií Urgulaniou, Augustovy dopisy Livii (8:20) -- Gladiátorské zápasy, Livie komentuje Claudiovy názory, Claudius chce znát pravdu o smrti svého otce (8:03) -- Rozhovor Augusta s Claudiem, Augustova smrt (9:34) -- Pohřeb císaře Augusta, Tiberius se ujímá moci, Claudiův dopis Tiberiovi (14:44) -- Tiberius se obává o moc, Germanicus umírá, Claudius žije v ústraní na venkově, večeře u babičky Livie, setkání s Caligulou (14:36) -- Livie přiznává své vraždy, setkání s Tiberiem, poslední rozhovor s Livií (11:24) -- Návštěva Cassia, nástupcem Tiberia se stává Caligula, Claudius se vrací do Říma, rozhovor s Caligulou (9:56) -- Claudius jmenován konzulem, Caligula povolává v noci Claudia (10:43) -- Caligulovy šílené činy, oznámení o spiknutí (15:13) -- Sibyllské knihy (6:53) -- Caligula se bojí o život, Claudius je pozván ke Caligulovi, Cassius plánuje vraždu šíleného Caliguly (11:40) -- Caligula zavražděn, rabování v paláci, Claudius prohlášen za císaře (9:46) -- Herodes přichází pozdravit Claudia, Claudiovy plány (4:32) -- Vyprávění o Herodovi, setkání Claudia s tribuny lidu, vystoupení Heroda v Senátu (15:19) -- Herodes přichází za Claudiem, poslové tlumočí požadavky Senátu, bouře v Senátu (9:49) -- Claudius dává popravit Cassia, sám provádí některé změny (9:46) -- Rozmluva s Herodem, Messalina porodila Claudiovi syna a dceru (10:33) -- Řím za Claudiovy vlády, Claudius navrhuje Livii na zbožštění (8:02) -- Rozhovor Claudia a Messaliny, Claudius řeší spory mezi Řeky a Židy, Herodovy plány (9:16) -- Přání Messaliny, plánovaná Claudiova vražda, výprava do Británie, varování před Herodem (11:50) -- Claudiův dopis Herodovi, bojová taktika proti Britům (6:34) -- Herodův dopis Claudiovi, Herodes umírá, rozmary Messaliny (8:23) -- Pocta římského lidu za vítězství nad Británií, Claudiův projev v Senátu (7:56) -- Neblahá věštba, Messalinin podivný návrh, Calpurnia varuje Claudia, pravda o Messalině (10:57) -- Messalina a Silius plánují svržení Claudia, Claudiův projev k vojákům, hříšný život Messaliny - soud a trest (13:21) -- Úspěch Claudiových spisů, Claudius si bere za ženu Agrippinu, Claudius umírá, je prohlášen za Boha (2:42). -- Režie Markéta Jahodová ; Mastering CD Miroslav Mareš, ADK Prague, s.r.o. -- Účinkují: František Němec, vypravěč; Viktor Preiss, Claudius, římský císař; Josef Vinklář, Augustus, císař římský; Jaroslava Adamová, Livia, Augustova žena; Jan Vlasák, Tiberius, adoptivní syn Augusta, příští císař; Marie Drahokoupilová, Antonia, Claudiova matka; Otakar Brousek st., Medullinus, vojevůdce, Xenofón, lékař; Andrea Elsnerová, Camilla, jeho vnučka; Johanna Tesařová, Urgulania, přítelkyně Livie; Lukáš Hlavica, Caligula, syn Germanikův, vnuk Livie, císař římský; Vlasta Žehrová, Caesonia, Caligulova milenka; Veronika Gajerová, Drusilla, Caligulova sestra; Jana Andresíková, Sibyla, věštkyně; Vladimír Ráž, Asinius Pollio, spisovatel; Radoslav Brzobohatý, Cassius, velitel palácové stráže a další. -- Interpreti: Jiří Richter, Lukáš Matoušek, Michal Mandel, Hanuš Bartoň. -- Resumé: Rozhlasová dramatizace světoznámého románu. Je koncipován jako fiktivní životopis, který píše až do doby, kdy je r. 41 n. l. provolán římským císařem, Claudius Tiberius Nero Germanicus. Na pozadí vlády římských císařů Augusta Tiberia a Caliguly zachycuje barvitý svět tehdejšího bohatého Říma s hostinami, válkami, triumfy, popravami, gladiátorskými zápasy i intrikami členů císařské rodiny. -- Název originálu: I, Claudius. -- Vydání na jiném nosiči: Já, Claudius Graves, Robert, 1895-1985 4. vyd. 394 s. Praha, 1985. -- ISBN : Kč 399.00.
    I. Jindrová, Alena, 1929-2016 II. Strejčková, Jaroslava, 1924-2005 III. Strejček, Jan, 1920-2004 IV. Vebrová, Alexandra, 1958- V. Pfannová, Bohdana, 1967- VI. Jahodová, Markéta, 1951- VII. Mareš, Miroslav VIII. Bartoň, Hanuš, 1960- IX. Jahodová, Markéta, 1951- X. Vebrová, Alexandra, 1958- XI. Richter, Jiří XII. Matoušek, Lukáš, 1943- XIII. Mandel, Michal XIV. Bartoň, Hanuš, 1960- XV. Němec, František, 1943- XVI. Preiss, Viktor, 1947- XVII. Vinklář, Josef, 1930-2007 XVIII. Adamová, Jaroslava, 1925-2012 XIX. Vlasák, Jan, 1943- XX. Drahokoupilová, Marie, 1941- XXI. Brousek, Otakar, 1924-2014 XXII. Elsnerová, Andrea, 1977- XXIII. Tesařová, Johanna, 1945- XXIV. Hlavica, Lukáš, 1965- XXV. Žehrová, Vlasta, 1956- XXVI. Gajerová, Veronika, 1963- XXVII. Andresíková, Jana, 1941- XXVIII. Ráž, Vladimír, 1923-2000 XXIX. Brzobohatý, Radoslav, 1932-2012


    Claudius Tiberius Nero Germanicus, římský císař, 10 př. Kr.-54 po Kr * starověký Řím * anglická literatura * historické romány * starověký Řím * římští panovníci * Claudius Tiberius Nero Germanicus * mluvené slovo * romány
    821.111-3 * 929.731
Počet záznamů: 1