Počet záznamů: 1  

Jak vidím svět

  1. Einstein, Albert, 1879-1955

    Jak vidím svět [zvukový záznam]. II, Z mých pozdějších let / Albert Einstein. -- [Praha] : KTN K.E. Macana, [2008]. -- 1 zvuková deska (470:05) : digital ; 12 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Načteno v r. 1995. -- Vydala Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana v Praze. -- Kompaktní deska. -- Formát MP3 (CD-ROM). -- Digitalizaci zajistilo Centrum pomoci zr akově postiženým při občanském sdružení Integrace ; Převod z analogové nahrávky do MP3 zhotovil Zdeněk Drahoňovský. -- Čte M. Študent. -- Na kazetách pod sign. D2032. -- Název originálu: Out of my Later Years. -- Vydání na jiném nosiči: Jak vidím svět Einstein, Albert, 1879-1955 80-7106-116-6 181 s. Praha, 1995. II, Z mých pozdějších let. -- ISBN : Kč 150.00.
    I. Študent, Miloslav, 1951- II. Drahoňovský, Zdeněk


    Einstein, Albert, 1879-1955 * vědecké práce * fyzika * němečtí fyzici * Einstein, Albert * věda * filozofie * politika * etika * eseje * mluvené slovo * stati
    929 * 530.1
Počet záznamů: 1