Počet záznamů: 1  

Anglická gramatika

  1. Hoffmann, Hans G

    Anglická gramatika : stručně a přehledně / Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann ; [přeložila Petra Fialová]. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2008. -- 176 s. ; 19 cm. -- (Velmi lehce). -- Přeloženo z němčiny. -- Původně vydáno: Ismaning : Hueber, c2006. -- Přehled nepravidelných sloves. -- Testy a klíč k jejich řešení. -- Text tištěn částečně ve dvou sloupcích na stránce. -- Název v tiráži: Anglická gramatika - str učně a přehledně. -- Rejstřík. -- Hřbetní název: Anglická gramatika stručně a přehledně. -- Další variantní název: Anglická gramatika - stručně a přehledně. -- Název originálu: Kurzgrammatik Englisch. -- ISBN : 978-80-247-2288-7 : Kč 179.00.
    I. Hoffmann, Marion II. Fialová, Petra


    angličtina * mluvnice * větná skladba * tvarosloví * slovosled * cvičení * testy * dvojjazyčná vydání * anglické texty * příručky
    811.111 * 81'36

Počet záznamů: 1