Počet záznamů: 1  

Autonomie ve stáří

  1. Sýkorová, Dana, 1957-

    Autonomie ve stáří : kapitoly z gerontosociologie / Dana Sýkorová. -- Vyd. 1. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. -- 284 s. : grafy, tabulky ; 23 cm. -- (Studie ; sv. 45). -- V tiráži uvedena též zkratka nakladatelství SLON. -- Poznámky pod čarou. -- Přílohy. -- Seznam obrázků a tabulek. -- Bibliografie a bibliografické odkazy. -- Jmenný rejstřík. -- Věcný rejstřík. -- ISBN : 978-80-86429-62-5 : Kč 260.00.

    sociální gerontologie * Česko * sociologie * demografie * sociální gerontologie * lékařství * společnost * obyvatelstvo * stárnutí obyvatelstva * senioři * stárnutí * fyziologické aspekty * psychologické aspekty * zdraví * sociální aspekty * sociální integrace * sociální pomoc * interpersonální vztahy * rodinné vztahy * Česko * studie * studie
    316.346.32-053.9 * 613.98 * 314.116 * 612.67 * 364.6

Počet záznamů: 1