Počet záznamů: 1  

Autorské právo

  1. Šebelová, Marie, 1975-

    Autorské právo [elektronický zdroj] : komentáře, vzory a judikatura : práva nakladatele, výrobce zvukového záznamu, rozhlasového a televizního vysílatele, pořizovatele databáze : práva autora, výkonného umělce / Marie Šebelová. -- data (5 souborů : 327 kB), 3 adresáře (27 souborů : 2,18 MB). -- [Brno] : Computer Press, c2006. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cm. -- (Právo pro denní praxi). -- Název z titulní obrazovky. -- Na titulní obrazovce logo nakladatelství CP Books. -- Vzory písemností. -- CD-ROM je příloha ke knize: Autorské právo / Marie Šebelová, sign. N46295. -- První podnázev na etiketě: Zákon, komentáře, vzory a judikatura. -- Resumé: CD-ROM popisuje srozumitelnou formou autorské právo a všechny jeho aspekty. Nabízí aktuální a úplné znění zákonů, prováděcích předpisů, vyhlášek a směrnic EU včetně vzorů písemností připravených k tisku (licenční smlouva, smlouva o vytvoření díla, smlouva o užití autorského díla apod.). Jeho součástí je aktuální znění novely č. 216/2006 Sb. účinné od 22. května 2006. -- Určeno pro: Určeno autorům, umělcům, ale také všem osobám, které s umělci spolupracují, např. jim zadávají práci a následně od nich přebírají hotová díla. -- Minimální požadavky na systém: PC; operační systémy Windows 98 a vyšší; paměť 32 MB RAM a vyšší; CD-ROM mechanika; myš. -- Vydání na jiném nosiči: Autorské právo Šebelová, Marie, 1975- 80-251-1090-7 Vyd. 1. 196 s. Brno, c2006. -- ISBN : 80-251-1090-7 : Kč 200.00.

    autorské právo * Česko * obchodní právo * autorství * autorská práva * Česko * autorská díla * autorská práva * ochrana autorských práv * užití autorského díla * počítačové programy * databáze * výkonní umělci * práva výkonných umělců * zvukové záznamy * výrobci zvukových záznamů * rozhlasové vysílání * televizní vysílání * nakladatelská práva * hudební díla * veřejné provozování * legislativa * právní předpisy * zákony * vzory písemností * CD-ROM * výklady
    347.78 * 347.931 * 347.951
Počet záznamů: 1