Počet záznamů: 1  

Archaeologia historica

  1. Archaeologia

    Archaeologia historica. 26/01 : sborník příspěvků přednesených na 32. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na získávání a zpracování surovin : Čáslav 25.-28. září 2000 / editor Vladimír Nekuda. -- Vyd. 1. -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost. -- 513 s. : il. ; 24 cm. -- Německé resumé. -- Fotografie, nákresy, půdorysy. -- Seznam autorů. -- Bibliografie na konci každé kapitoly. -- Další variantní název: Archeologia historica. -- ISBN : 80-7275-015-1 : Kč 300.00. -- ISSN : 0231-5823.
    I. Nekuda, Vladimír, 1927-2006


    středověká města * archeologické výzkumy * archeologie * Čechy * Morava * Slezsko * Slovensko * středověk * města * sídla * nerostné suroviny * hornictví * těžba * kovy * hlína * řemesla * kamnářství * stříbrnictví * kovářství * hmotná kultura * stavitelství * konference * sborníky * dvojjazyčná vydání * slovenské texty * české texty * sborníky
    902(437.3+437.6) * 72.03(437.3) * 911.3(437.3) * 930.85

Počet záznamů: 1