Počet záznamů: 1  

Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny

  1. Dušková, Libuše, 1930-

    Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny / Libuše Dušková a kol. -- 1. vyd. -- Praha : Academia, 1988. -- 673 s. ; 21 cm. -- Schváleno v roce 1986 jako vysokoškolská učebnice. -- ISBN : Kčs 75.00.

    angličtina * mluvnice * jazykověda * germánské jazyky * angličtina * mluvnice * morfologie * slovní druhy * syntax * věty * větné členy * slovosled * učebnice vysokých škol * příručky
    811.111 * 811.162.3 * 81`36

Počet záznamů: 1