Počet záznamů: 1  

Já, Claudius

 1. SYS71178600
  LBL
   
  00000nim-a22-----3i-4500
  003
   
  CZ-BrKJM
  005
   
  20200225145958.3
  008
   
  140821---------xr-|||||||||||||||||cze-d
  020
   
  $c Kč 399.00
  028
  00
  $a CR0858-2 $b etiketa MP3
  040
   
  $a BOG001 $b cze
  041
  1-
  $a cze $h eng
  072
  -7
  $a 821.111-3 $x Anglická próza, anglicky psaná $2 Konspekt $9 25
  080
   
  $a 821.111-3
  080
   
  $a 929.731
  100
  1-
  $a Graves, Robert, $d 1895-1985 $4 aut $7 jn19990002848
  245
  10
  $a Já, Claudius $h [zvukový záznam] / $c [Robert Graves] ; [překlad Alena Jindrová-Špilarová] ; [dramatizace Jaroslava Strejčková a Jan Strejček] ; [produkce Saša Vebrová, Bohdana Pfannová]
  260
   
  $a Praha : $b Radioservis, $c p2011
  300
   
  $a 1 zvuková deska (315:39) : $b digital ; $c 12 cm
  306
   
  $a 051539
  490
  1-
  $a Zlatý fond Českého rozhlasu
  500
   
  $a Přeloženo z angličtiny
  500
   
  $a Jméno autora z obalu
  500
   
  $a Původní fonogram p1999 Český rozhlas
  500
   
  $a Kompaktní deska
  500
   
  $a Formát MP3
  500
   
  $a Autor scénické hudby Hanuš Bartoň
  500
   
  $a Průvodní slovo Markéta Jahodová, Saša Ve brová
  505
  00
  $t Úvod, Sibyllino proroctví (7:44) -- $t Claudius představuje svou rodinu (5:59) -- $t Drusův dopis Tiberiovi (5:42) -- $t Rozhovor Medullina s Augustem, Claudiova první láska Camilla (8:53) -- $t Další zásnuby, posměch hostů (6:10) -- $t Claudiův příběh, pravda o jeho babičce L ivii, setkání s Pollionem Asiniem (10:56) -- $t Manželství s Plautií Urgulaniou, Augustovy dopisy Livii (8:20) -- $t Gladiátorské zápasy, Livie komentuje Claudiovy názory, Claudius chce znát pravdu o smrti svého otce (8:03) -- $t Rozhovor Augusta s Claudiem, Augustova smrt (9:34) -- $t Pohřeb císaře Augusta, Tiberius se ujímá moci, Claudiův dopis Tiberiovi (14:44) -- $t Tiberius se obává o moc, Germanicus umírá, Claudius žije v ústraní na venkově, večeře u babičky Livie, setkání s Caligulou (14:36) -- $t Livie přiznává své vraždy, setkání s Tiberiem, poslední rozhovor s Livií (11:24) -- $t Návštěva Cassia, nástupcem Tiberia se stává Caligula, Claudius se vrací do Říma, rozhovor s Caligulou (9:56) -- $t Claudius jmenován konzulem, Caligula povolává v noci Claudia (10:43) -- $t Caligulovy šílené činy, oznámení o spiknutí (15:13) -- $t Sibyllské knihy (6:53) -- $t Caligula se bojí o život, Claudius je pozván ke Caligulovi, Cassius plánuje vraždu šíleného Caliguly (11:40) -- $t Caligula zavražděn, rabování v paláci, Claudius prohlášen za císaře (9:46) -- $t Herodes přichází pozdravit Claudia, Claudiovy plány (4:32) -- $t Vyprávění o Herodovi, setkání Claudia s tribuny lidu, vystoupení Heroda v Senátu (15:19) -- $t Herodes přichází za Claudiem, poslové tlumočí požadavky Senátu, bouře v Senátu (9:49) -- $t Claudius dává popravit Cassia, sám provádí některé změny (9:46) -- $t Rozmluva s Herodem, Messalina porodila Claudiovi syna a dceru (10:33) -- $t Řím za Claudiovy vlády, Claudius navrhuje Livii na zbožštění (8:02) -- $t Rozhovor Claudia a Messaliny, Claudius řeší spory mezi Řeky a Židy, Herodovy plány (9:16) -- $t Přání Messaliny, plánovaná Claudiova vražda, výprava do Británie, varování před Herodem (11:50) -- $t Claudiův dopis Herodovi, bojová taktika proti Britům (6:34) -- $t Herodův dopis Claudiovi, Herodes umírá, rozmary Messaliny (8:23) -- $t Pocta římského lidu za vítězství nad Británií, Claudiův projev v Senátu (7:56) -- $t Neblahá věštba, Messalinin podivný návrh, Calpurnia varuje Claudia, pravda o Messalině (10:57) -- $t Messalina a Silius plánují svržení Claudia, Claudiův projev k vojákům, hříšný život Messaliny - soud a trest (13:21) -- $t Úspěch Claudiových spisů, Claudius si bere za ženu Agrippinu, Claudius umírá, je prohlášen za Boha (2:42)
  508
   
  $a Režie Markéta Jahodová ; Mastering CD Miroslav Mareš, ADK Prague, s.r.o.
  511
  0-
  $a Účinkují: František Němec, vypravěč; Viktor Preiss, Claudius, římský císař; Josef Vinklář, Augustus, císař římský; Jaroslava Adamová, Livia, Augustova žena; Jan Vlasák, Tiberius, adoptivní syn Augusta, příští císař; Marie Drahokoupilová, Antonia, Claudiova matka; Otakar Brousek st., Medullinus, vojevůdce, Xenofón, lékař; Andrea Elsnerová, Camilla, jeho vnučka; Johanna Tesařová, Urgulania, přítelkyně Livie; Lukáš Hlavica, Caligula, syn Germanikův, vnuk Livie, císař římský; Vlasta Žehrová, Caesonia, Caligulova milenka; Veronika Gajerová, Drusilla, Caligulova sestra; Jana Andresíková, Sibyla, věštkyně; Vladimír Ráž, Asinius Pollio, spisovatel; Radoslav Brzobohatý, Cassius, velitel palácové stráže a další
  511
  0-
  $a Interpreti: Jiří Richter, Lukáš Matoušek, Michal Mandel, Hanuš Bartoň
  520
   
  $a Rozhlasová dramatizace světoznámého románu. Je koncipován jako fiktivní životopis, který píše až do doby, kdy je r. 41 n. l. provolán římským císařem, Claudius Tiberius Nero Germanicus. Na pozadí vlády římských císařů Augusta Tiberia a Caliguly zachycuje barvitý svět tehdejšího bohatého Říma s hostinami, válkami, triumfy, popravami, gladiátorskými zápasy i intrikami členů císařské rodiny.
  600
  -7
  $a Claudius Tiberius Nero Germanicus, $c římský císař, $d 10 př. Kr.-54 po Kr. $2 czenas $7 jn20000700310
  651
  -7
  $a starověký Řím $2 czenas $7 ge131512
  653
  0-
  $a anglická literatura $a historické romány $a starověký Řím $a římští panovníci $a Claudius Tiberius Nero Germanicus $a mluvené slovo
  655
  -7
  $a romány $2 czenas $7 fd133289
  700
  1-
  $a Jindrová, Alena, $d 1929-2016 $4 trl $7 jk01051752
  700
  1-
  $a Strejčková, Jaroslava, $d 1924-2005 $4 oth $7 jk01121412
  700
  1-
  $a Strejček, Jan, $d 1920-2004 $4 oth $7 jn20000710598
  700
  1-
  $a Vebrová, Alexandra, $d 1958- $4 pro $7 xx0076640
  700
  1-
  $a Pfannová, Bohdana, $d 1967- $4 pro $7 xx0087255
  700
  1-
  $a Jahodová, Markéta, $d 1951- $4 drt $7 xx0056920
  700
  1-
  $a Mareš, Miroslav $4 oth $7 xx0034171
  700
  1-
  $a Bartoň, Hanuš, $d 1960- $4 cmp $7 jn19990209018
  700
  1-
  $a Jahodová, Markéta, $d 1951- $4 aui $7 xx0056920
  700
  1-
  $a Vebrová, Alexandra, $d 1958- $4 aui $7 xx0076640
  700
  1-
  $a Richter, Jiří $4 prf $7 jx20060228035
  700
  1-
  $a Matoušek, Lukáš, $d 1943- $4 prf $7 jn20000620220
  700
  1-
  $a Mandel, Michal $4 prf $7 xx0153689
  700
  1-
  $a Bartoň, Hanuš, $d 1960- $4 prf $7 jn19990209018
  700
  1-
  $a Němec, František, $d 1943- $4 prf $7 jn19990209587
  700
  1-
  $a Preiss, Viktor, $d 1947- $4 prf $7 jn19990218086
  700
  1-
  $a Vinklář, Josef, $d 1930-2007 $4 prf $7 jn20000402546
  700
  1-
  $a Adamová, Jaroslava, $d 1925-2012 $4 prf $7 jn19981000031
  700
  1-
  $a Vlasák, Jan, $d 1943- $4 prf $7 jn20000402553
  700
  1-
  $a Drahokoupilová, Marie, $d 1941- $4 prf $7 jo20010086917
  700
  1-
  $a Brousek, Otakar, $d 1924-2014 $4 prf $7 jn19981000335
  700
  1-
  $a Elsnerová, Andrea, $d 1977- $4 prf $7 js20040308001
  700
  1-
  $a Tesařová, Johanna, $d 1945- $4 prf $7 jo20000069716
  700
  1-
  $a Hlavica, Lukáš, $d 1965- $4 prf
  700
  1-
  $a Žehrová, Vlasta, $d 1956- $4 prf $7 ola2002113889
  700
  1-
  $a Gajerová, Veronika, $d 1963- $4 prf $7 xx0024126
  700
  1-
  $a Andresíková, Jana, $d 1941- $4 prf $7 jn19990201005
  700
  1-
  $a Ráž, Vladimír, $d 1923-2000 $4 prf $7 jn99240001016
  700
  1-
  $a Brzobohatý, Radoslav, $d 1932-2012 $4 prf $7 jn19990009812
  765
  0-
  $t I, Claudius
  776
  0-
  $t Já, Claudius $a Graves, Robert, 1895-1985 $b 4. vyd. $h 394 s. $d Praha, 1985
  830
  -0
  $a Zlatý fond Českého rozhlasu
  910
   
  $a BOG001 $b D7697
Počet záznamů: 1