NÁVOD K VYUŽÍVÁNÍ
elektronického katalogu Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Obsah:
1. Možnosti elektronického katalogu
2. Zadávání dotazů
3. Výsledky vyhledávání
4. Objednávání ze skladu
5. Rezervace
6. Informace o výpůjčkách, prolongace
7. Novinky ve fondu knihovny
8. Zkratky

1. Možnosti elektronického katalogu

Knihovna používá knihovní systém Clavius, který v elektronickém katalogu přes webové rozhraní umožňuje vyhledávání informací o knihách, časopisech, CD a dalších dokumentech, které KJM vlastní.

Dále si můžete s jeho pomocí rezervovat literaturu, objednávat ze skladu, prodlužovat výpůjční doby a prohlížet si seznam svých výpůjček. Všechny tyto funkce s výjimkou objednávek ze skladu můžete provádět pomocí Internetu.

Rezervovat si můžete všechny knihovní dokumenty s výjimkou periodik a AV médií. Rezervace je možná až po vypůjčení všech exemplářů žádaného titulu. Pokud knihovně udáte svoji elektronickou adresu, dostanete vyrozumění o vyřízení Vaší rezervace rovněž e-mailem.

Objednávat ze skladu přes elektronický katalog můžete pouze knihy. Hudebniny ze skladu obdržíte na požádání u výpůjčního pultu v Hudební knihovně.

Objednané knihovní jednotky si převezmete u výdeje ze skladu na galerii v 2. podlaží. Zde Vám budou načteny jako prezenční výpůjčky. Pokud si knihy chcete půjčit domů, je nutné je zaevidovat u hlavního pultu ve výpůjční hale. Jinak je musíte vrátit zpátky do skladu. Pokud je necháte v knihovně volně ležet, budou dál vedeny jako Vaše výpůjčky a od příštího dne Vám začnou nabíhat sankční platby.

Prodlužovat si můžete všechny knihovní dokumenty s výjimkou periodik a AV médií. Prodloužit si je můžete až o dvojnásobek standardní výpůjční doby (celkem nejvíc na 60 dní ode dne půjčení). Prolongace není možná, pokud na knihovní jednotku má podanou rezervaci jiný čtenář nebo pokud je upomínána.

V případě nejasností či problémů Vám pomohou knihovníci na informačních bodech v druhém a třetím podlaží budovy ústřední knihovny na Kobližné 4.

 

2. Zadávání dotazů (obr. 1, 2):

Obr. 1: Vyhledávací formulář

V poli "Název", "Klíčové slovo" a "Všechna pole" můžete zadat libovolnou část hledaného pojmu , pole "Autor" musí vždy začínat příjmením autora popř. prvním slovem z názvu korporace (např. "Čapek, Karel" nebo "Pink Floyd"). Pole "Signatura - kmen" musí být zadáno v přesném tvaru (např. "F100").

Můžete vyplnit jedno nebo více polí; stačí vložit pouze část hledaného výrazu (s výjimkou pole "Signatura - kmen").

Do jednoho pole můžete zadat více údajů. Pokud chcete aby elektronický katalog vyhledal tituly, které splňují alespoň jednu z podmínek, oddělte je středníkem (např. pokud chcete vše od skupin Beatles a Queen zadejte "Autor=Beatles;Queen").

Není nutno psát velká písmena; používejte diakritiku (česká písmena ř, č, ť…) - angličtina a čeština se přepínají klávesami "Levý Alt + Shift".

Pokud chcete zadat složitější dotaz s použitím logických operátorů, použijte kombinovaný dotaz (Obr. 2):

 

Obr. 2: Kombinovaný dotaz

Zde můžete zkombinovat až 5 různých podmínek za použití logických operátorů "Zároveň" a "Nebo".

Vyhledávat můžete z více než 20 polí (např. Autor, Název, Klíčové slovo, Nakladatel/Vydavatel, Edice aj.)

Při použití volby "Zároveň" pro spojení podmínek budou nalezeny ty tituly, které splňují všechny podmínky (hledáte-li symfonie od Antonína Dvořáka, zadejte "Autor rovno Dvořák, Antonín” a zároveň "Klíčové slovo obsahuje symfonie").

Při spojení podmínek pomocí "Nebo" budou nalezeny tituly, které splňují alespoň jednu z nich (hledáte-li knihy vydané v Olomouci a v Ostravě, zadejte "Místo vydání rovno Olomouc" nebo "Místo vydání rovno Ostrava").

Mezi vybraným polem a hledaným pojmem mohou být tyto vztahy: "rovno", "začíná", "obsahuje" a "kromě". "Rovno" znamená, že se vyhledají jenom záznamy, které obsahují zadaný výraz (např. všechny záznamy obsahující "rock", ale již ne výrazy "rocková", " apod.).

"Začíná" znamená, že zadaný výraz nemusí být kompletní (např. ze slova "klávesnice" zadáte jenom "kláves"). "Obsahuje" znamená, že můžete zadat výraz, který obsahuje pouze začátky slov (místo "populární hudba" můžete zadat "pop hudba").

"Kromě" znamená, že se vyhledají všechny záznamy, které Vámi zadaný termín neobsahují.

Pokud po zadání podmínek zaškrtnete volbu "Zobraz vše", výsledky vyhledávání se zobrazí v podobě kompletních katalogizačních lístků, ale bez údajů o výpůjčenosti jednotlivých exemplářů. Tato volba je vhodná pro srovnání údajů u více titulů (např. písniček z různých výběrů). Standardní zobrazení výsledků vyhledávání je popsáno dále v textu.

 

3. Výsledky vyhledávání (obr. 3, 4):

Po kliknutí na tlačítko "Hledej" se zobrazí "Výsledky vyhledávání":

 

Obr. 3: Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání můžete řadit podle položek uvedených v nabídce "Řazení" umístěné pod seznamem vyhledaných záznamů, popř. kliknutím na zelený trojúhelník umístěný vedle názvu sloupce.

V sloupci "Dok" jsou zkratky jednotlivých druhů knihovních dokumentů. KN je zkratka pro knihu, HU pro hudebninu, CD pro audionahrávku na kompaktním disku nebo pro CD-ROM, MC pro audionahrávku na magnetofonové kazetě nebo pro zvukové knihy v oddělení pro nevidomé, LP pro audionahrávku na gramodesce, VI pro videokazetu, VD pro DVD disk, BR pro brožuru, MP pro mapu, PE a PR pro periodika, AV pro audiovizuální dokumenty, AN pro článek z časopisu či novin, AK pro povídku či část sborníku, SK pro hudební skladby.

Pokud ve výsledcích vyhledávání kliknete na název dokumentu, zobrazí se "Katalogizační lístek" a tabulka "Lokace exemplářů" (Obr. 4):

 

 

Obr. 4: Katalogizační lístek a Lokace exemplářů

Pokud dokument obsahuje skladby, zobrazí se pod katalogizačním lístkem odkaz "Zobraz všechny skladby tohoto titulu!"; pokud stojíme na záznamu skladby, zobrazí se odkaz "Zobraz lístek hlavního záznamu a výpůjčenost ! ".

"Katalogizační lístek (Obr.4)" obsahuje základní bibliografické údaje o dokumentu. Vpravo nahoře je signatura – znak, který udává její umístění ve skladu. U naučné literatury je pod signaturou na dalším řádku znak MDT, což je číselný kód, který určuje stavění naučné literatury ve volném výběru .

Tabulka "Lokace exemplářů (Obr.4)" zobrazuje:

Příklad:
Počet=2; Půjč.=1; Volné=1; Absenčně=0 - znamená, že v dané lokaci je jeden exemplář vypůjčen a druhý je k dispozici pouze prezenčně (tzn. pouze ke studiu v knihovně).

Pokud je v tabulce u některé lokace "?Nepropojeno on-line", znamená to, že tato pobočka ještě není propojena on-line s ústřední knihovnou a nelze zjistit, zda je dokument momentálně k dispozici.

Kliknutím na název pobočky zjistíte její základní údaje (adresa, telefon, otevírací doba atd.).

 

4. Objednávání ze skladu (obr. 5, 6):

Obr. 5: Objednávání ze skladu

Pokud se v tabulce "Lokace exemplářů" objeví možnost "Objednej", znamená to, že požadovaný exemplář se nachází ve skladu a můžete si ho přes tuto funkci objednat. Knihy ze skladu se dají objednat pouze tímto způsobem. Objednávat ze skladu lze pouze z počítačů rozmístěných v ústřední knihovně Kobližná 4.

Po kliknutí na "Objednej" se objeví následující obrazovka (Obr. 6):

 

 

Obr. 6: Sestavení objednávky

Pokud chcete ze skladu objednat ještě další tituly, klikněte na "pokračujte ve vyhledávání" a objednávku doplňte. Tlačítko "Zpět" Vás vrátí do tabulky "Výsledky vyhledávání" a objednávku vybraného titulu neruší. Pro zrušení objednávky některého titulu klikněte na tlačítko "Odebrat".

Před odesláním objednávky zadejte Vaše rodné číslo (nemusíte ho psát s lomítkem) a číslo Vašeho čtenářského průkazu.

Ve sloupci "Předpoklad" bude uvedena doba, do které knihovna Vaši objednávka vyřídí.

Po stisknutí tlačítka "Odešli" se Vaše objednávka odešle. Knihy si můžete vyzvednout na galerii v 2. podlaží u výdeje ze skladu.

5. Rezervace (obr. 7, 8):

Pokud Vámi požadovaný titul není k dispozici, můžete si jej rezervovat.

Tlačítko "Rezervuj" se objeví pod tabulkou "Lokace exemplářů (viz Obr. 7)" pouze v případě, že všechny exempláře daného titulu jsou vypůjčeny. Možnost rezervace se netýká AV médií a periodik.

 

Obr. 7: Rezervace

 

Po stisknutí tlačítka "Rezervuj" se objeví formulář (Obr. 8):


Obr. 8: Vytvoření rezervace na titul

 

Zde vyplníte Vaše rodné číslo (nemusí se psát s lomítkem) a číslo Vašeho čtenářského průkazu.

Do pole "Má význam do" uvedete, do kdy máte o rezervaci zájem. Přednastaven je jeden rok.

Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet ve formuláři.

Pokud jste na čtenářské přihlášce uvedl(a) adresu své elektronické pošty, bude Vám zaslána zpráva o vyřízení Vaší rezervace mimo standardní písemnou cestu také e-mailem.

Zrušit rezervaci můžete pouze prostřednictvím knihovníka.

Za každou uspokojenou rezervaci si knihovna účtuje poplatek podle Knihovního řádu.

6. Informace o výpůjčkách (obr. 9, 10):

Pokud se chcete podívat na seznam svých výpůjček, stiskněte tlačítko "Vaše čtenářské konto", které se nachází na spodní části formuláře pro zadání jednoduchého dotazu (Obr. 1). Objeví se formulář "Informace o čtenáři" (Obr. 9):

Obr. 9: Informace o čtenáři

Pro získání informací je nutné zadat Vaše rodné číslo (není nutno psát s lomítkem) a číslo Vašeho čtenářského průkazu.

Zobrazí se seznam Vašich výpůjček členěný po jednotlivých odděleních, částka, kterou máte předplacenou (pokud tuto možnost využijete), seznam vrácených dokumentů a zaplacených poplatků za poslední 3 měsíce a informace o rezervacích (Obr. 10).

Výpůjčky si můžete prodloužit pomocí tlačítka "Prodluž označené výpůjčky (vpravo)" (Obr. 10).

Prodloužit lze dokumenty, které jsou vpravo zaškrtnuty. Prodloužit můžete až o dvojnásobek standardní výpůjční doby (dokument je možno mít nejdéle 60 dní ode dne půjčení), během této doby počet použití funkce "Prodluž označené výpůjčky (vpravo)" není omezen. Prolongace není možná, pokud na knihovní jednotku má podanou rezervaci jiný čtenář nebo pokud je upomínána.

Obr. 10: Informace o čtenáři a prolongace

 

7. Novinky ve fondu knihovny

"Seznam novinek" se nachází na spodní části formuláře pro zadání jednoduchého dotazu (Obr. 1).